Cách tính tiền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

10/08/2018 09:27

- Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Thủ tục trình tự chuyển mục đích sử dụng đất.

Ảnh: laodong.vn

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi muốn mua mảnh đất tại thôn 13 xã Tâm Thắng- Cư Jut- Đắk Nông; mảnh đất có chiều dài 60m, rộng 6m. Đất nông nghiệp. Giờ tôi muốn chuyển đổi 120msang đất ở thì chi phí chuyển đổi hết bao nhiêu? Mong các luật sư cho biết ý kiến

Luật sư tư vấn:

Các luật sư xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP

– Luật đất đai năm 2013

– Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

– Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

2. Giải quyết vấn đề

Theo thông tin bạn đã cung cấp, thì mảnh đất bạn muốn tại thôn 13 xã Tâm Thắng- Cư Jut- Đắk Nông; mảnh đất có chiều dài 60m,rộng 6m. Đất nông nghiệp. Giờ bạn muốn chuyển đổi 120m2 sang đất ở thì bạn sẽ phải nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin là đất bạn là loại đất nào của đất nông nghiệp, nguồn gốc đất ra sao?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau:

“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

”1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

a) Giá đất theo Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

”b, Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do đó, giá đất trong trường hợp của bạn khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức đất ở sẽ phải căn cứ theo bảng giá đất do UBND tỉnh Đắk Nông quy định và tiền sử dụng đất mà bạn có nghĩa vụ phải nộp được xác định = 100% hoặc 50% x ( tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở, tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp ) tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn xã Tam thắng tỉnh Đắk Nông.

Đất của bạn là đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tam Thắng tỉnh Đắc Nông thì tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụng theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, vị trí đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2019.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Bạn lưu ý, không phải mọi trường hợp xin phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ quan có thẩm quyền đều đồng ý.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Chứng minh thư nhân dân;

+ Sổ hộ khẩu gia đình

Nơi thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện nơi đang có đất.

Do bạn không nói rõ đất bạn muốn mua nằm ở vị trí nào thì bạn có thể liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định số tiền bạn phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo Hoidapphapluat.vn

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê

Tính năng hỗ trợ

 

Tư vấn trực tiếp

 

 • Hoàng Anh

  Tư vấn - Hoàng Anh

  Mobile: 0904250376

  skype

 • Minh Tân

  Tư vấn - Minh Tân

  Mobile: 0934981557

  skype

 • Ms Chi

  Tư vấn - Ms Chi

  Mobile: 0987045556

  skype

 

Fanpage Facebook

Tin đã lưu